Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als u een beroep uitoefent, dan loopt u risico. Uiteraard afhankelijk van in welke branche je opereert. Maar het indekken tegen risico’s en financiële schade kan veel problemen (vooraf) voorkomen. Dit kan het beste met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

VergelijkenMeer informatie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Waardering

★★★★★ 

8.9 / 10

Voor wie?

MKB + ZZP

Afsluiten

Online

Maandelijkse prijs

Afhankelijk situatie

Waardering

★★★★★ 

8.6 / 10

Voor wie?

MKB + ZZP

Afsluiten

Online

Maandelijkse prijs

Afhankelijk situatie

Waardering

★★★★★ 

8.5 / 10

Voor wie?

MKB + ZZP

Afsluiten

Online

Maandelijkse prijs

Afhankelijk situatie

Waardering

★★★★★ 

8.3 / 10

Voor wie?

MKB + ZZP

Afsluiten

Online

Maandelijkse prijs

Afhankelijk situatie

*Deze vergelijking is gedaan op basis van verschillende criteria.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars

Hierboven kan je een aantal verschillende verzekeraars vergelijken welke de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanbieden. De vergelijking is op basis van verschillende criteria opgesteld door Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.nl

Bij het uitoefenen van elk beroep, kan er sprake zijn van een risico waarbij het fout kan gaan  en de klant schade zal ondervinden. Er is daarbij wel een groot verschil in risico aan de hand van het beroep en is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan ook op maat berekend en samengesteld voor een aantal specifieke beroepsgebieden. Hierdoor kunnen de polisvoorwaarden scherp worden vastgesteld en zal ook de premie nooit te hoog oplopen. Het moet wel duidelijk zijn, dat er een verschil is met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De laatste heeft betrekking op schade veroorzaakt tijdens de fysieke uitoefening van het beroep. Beide soorten verzekeringen kunnen dus apart aangesloten worden en is er geen sprake van een overlapping.

Het resultaat van de fouten doet zich niet gelijk blijken

Bij veel beroepen zal de schade zich pas na een poos laten blijken en is die het resultaat van een verkeerde berekening of inschatting. Een architect kan bijvoorbeeld een fout hebben gemaakt in de bouwtekening waardoor er tijdens de bouw zelf, sprake zal zijn van stagnaties. Alle daarmee  geassocieerde kosten, zullen dan door de verzekering worden gedekt wanneer men een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. De schade die veroorzaakt wordt, moet van invloed zijn op het vermogen van de klant.  Het gaat in de meeste gevallen dan ook om werkzaamheden die verricht zijn door nogal grote bedrijven. De schadebedragen liggen dan vaak ook veel hoger dan die bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer door fouten de schade zich pas na een tijd zal voordoen wordt er door de verzekering ook gelijk ingegrepen en wordt voorkomen dat er claims worden ingediend.  Het is belangrijk dat de verzekering gelijk wordt ingeschakeld zodat hun experts ook adviezen kunnen geven om de schade te beperken.

Voor sommige beroepen soms wel verplicht

Sommige beroepen hebben een relatief hoger risico en kan een kleine fout al vergaande financiële gevolgen hebben. Zo is het dan voor financieel adviseurs wettelijk verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De financiële wereld zit nu eenmaal vrij complex in elkaar en kan de schade aan vermogens van derden flink oplopen. Omdat er bij het afsluiten van zo een verzekering ook voldaan moet worden aan een aantal polisvoorwaarden, is het gelijk ook een garantie naar de klant toe, dat bij het uitoefenen van het beroep er gewerkt wordt volgens strenge voorwaarden. Naast de verplichte verzekering voor financieel adviseurs, zijn er ook tal van organisaties die hun leden ook nog verplichten zich te laten verzekeren. Dat komt in de praktijk professioneel over en zorgt er voor, dat men  bij het uitoefenen van het beroep een zekere mate van uniformiteit zal innemen. Voor de klant is het trouwens ook een hele geruststelling wanneer er sprake is van een bedrijf met een passende verzekering. Er wordt vaak zelfs vereist dat er sprake is van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering  en mag daarom geen enkel bedrijf achterblijven op dit gebied.

De dekking geldt niet voor elke schade

Het is altijd wel goed om te weten, dat er wel een grens bepaald is voor de gevallen waarvoor de vergoeding uitgekeerd zal worden. Schade voortvloeiende uit afspraken die niet zijn nageleefd, wordt zo niet vergoed omdat er immers geen sprake is van een fout. Een stuk verantwoordelijk mag er dus niet ontbreken en zal alle schade veroorzaakt door nalatigheid, zelf bekostigd moeten worden. Expliciet worden er in de polis ook vermeld dat kosten die vallen onder een gegeven garantieperiode, niet door de verzekering gedekt zullen worden. Ook opgelegde boetes worden niet vergoed. Er kan altijd wel een beroep worden gedaan op adviezen van de verzekeraar en is deze vaak ook nog vrijblijvend. Kijk er daar zeker naar uit bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken. Daar zullen de gehanteerde tarieven natuurlijk ook deel uit van maken. Het verzekerd bedrag wordt in de meeste gevallen bepaald aan de hand van het risico verbonden aan het beroep en hangt de premie daar ook sterk van af.  Er wordt wel altijd gekeken naar een gunstige verhouding waardoor de verzekering betaalbaar blijft voor elke groep.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dus niet alleen bestemd voor bepaalde beroepsgroepen, maar iedereen die bij het uitoefenen van zijn of haar beroep, door het toedoen van fouten, te maken kan krijgen met een schadeclaim. De schade moet dan wel aan het vermogen van de klant gaan en kan er voor directe schadevormen als gevolg van een ongelukje, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.  De hoogte van de premie hangt af van de omzet/jaarinkomen en natuurlijk het verzekerd bedrag. Niet alleen is het afsluiten van zo een verzekering een ware geruststelling voor de verzekeringsnemer, maar stelt de klant het ook altijd op prijs.

Contact

info @ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.nl

Let op: Wij geven geen financieel advies. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.nl bezit niet over een AFM-vergunning.

Is een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP'ers verplicht?
Nee, deze verzekering is officieel niet verplicht voor ZZP’ers.
Voor wie is deze ZZP aansprakelijkheidsverzekering?
De verzekering is bedoeld voor ZZP’ers, met name bij wat risicovollere branches en beroepen.
Wat is allemaal verzekerd?
Dit verschilt per bedrijfsaansprakelijkheid verzekeraar, het is daarom goed om de verschillende verzekeraars te vergelijken en te kijken welke zaken voor jou het meest belangrijk zijn zodat je hier tegen kan verzekeren. Lees altijd de voorwaarden van de verzekeraar.
Geldt hiervoor een eigen risico?
Ja, vrijwel voor elke bedrijfsaansprakelijkheidverzekering geldt ook een kleine eigen risico. De premie verschilt per verzekeraar, maar ligt vaak rond de 200 – 400 euro.
Kan ik deze verzekering online afsluiten?
Ja, dat is mogelijk. Er zijn vele verzekeraars waar je het eenvoudig online kan afsluiten door een aantal stappen te doorlopen.