Aan elke verzekering zijn er nu kosten aan verbonden en kunnen die sterke variaties vertonen. Een verzekering moet namelijk wel altijd voldoende dekking bieden en zal de premie daar echter ook een weerspiegeling van zijn. Wie het echter slim aanpakt, kan de premie toch wel omlaag krijgen, vooral door de kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met elkaar te vergelijken. Om een eerlijke premie te krijgen, wordt er namelijk gekeken naar een aantal factoren. Wie daar ook van op de hoogte is, kan zo voordeliger uitkomen. Samen met alle andere af te sluiten verzekeringen, moet het bedrijf dan wel gedekt zijn tegen onvoorziene financiële uitgaven.

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Voordat er naar de kosten gekeken zal worden, moet het wel duidelijk zijn waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten nu zo belangrijk is. Het gaat niet om een verplichte verzekering, maar bespaart het wel veel ongerief wanneer er sprake mocht zijn van schade veroorzaakt door bedrijfswerkzaamheden. Daar kan je immers niet voorzichtig genoeg zijn en worden er overal waar er wordt gewerkt, wel een foutje gemaakt. Groot of klein maakt daarbij niet uit en zullen de kosten vergoed moeten worden door het bedrijf. Bij het nalaten hiervan raakt men niet alleen veel klanten kwijt, maar zit de kans er ook dik in, dat er een schadeclaim ingediend zal worden. Niet iets waar het bedrijf naar zit uit te kijken en kunnen al deze problemen dus voorkomen worden door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Daar zijn er genoeg aanbieders voor te vinden en wordt er rekening gehouden met elke bedrijfsvorm.

Daar wordt er bij de kosten ook rekening mee gehouden

Het risico is lang niet bij elke bedrijfsvorm hetzelfde en zou het dus niet eerlijk zijn om dezelfde premie te hanteren voor allemaal. Men kijkt dus bij het berekenen van de premie dus altijd naar het risico die er bestaat op het veroorzaken van schade of letsel. Ook de grootte van de schade zal sterk variëren met het soort van werkzaamheden die er uitgevoerd worden. Dit zorgt allemaal voor grote verschillen tussen de premies die er betaald dienen te worden. Gekoppeld aan de premie en het risico, is het verzekerd bedrag. Dat is het maximale welke er per schadegeval uitgekeerd zal worden en is de hoogte ervan ook afhankelijk van het soort bedrijf die men wenst te verzekeren. Het dekkingsbedrag zal flink hoger liggen bij een bedrijf dat actief is in de constructiesector dan bijvoorbeeld eentje die tuindiensten levert. Het is belangrijk om te gaan voor het hoogste dekkingsbedrag omdat de kosten snel kunnen oplopen wanneer er sprake is van letsels.

Het eigen risico hou je ook in de gaten

Ook van invloed op de kosten, is de hoogte van het eigen risico. Dat zal op zich geen grote invloed hebben wanneer het maar op één ongeluk of schadegeval per jaar gaat, maar verandert dat wel snel wanneer het om meerdere (kleine) incidenten gaat. Het is dan wel handig wanneer er gekozen is voor een wat hogere premie waarbij het eigen risico komt te vervallen. Het meer bedrag betaalt aan de premie, heb je er dus zo weer uit gehaald.

Bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kosten is het dus een afweging tussen verschillende factoren waarbij de hoogte van het verzekerd bedrag en het “afkopen” van het eigen risico het belangrijkst zijn. Ook het soort bedrijf wordt in acht genomen en zal de mate van risico welke er is voor een schadegeval, ook meehelpen de hoogte van de premie te bepalen. De kosten zijn dus altijd wel evenredig aan de grootte van het bedrijf waardoor de premie altijd betaalbaar blijft.